TEÇ Bildirileri

Birliğimiz ve hayatımız içerisinde savunuculuk çok önemli bir kavramdır. Tıp Eğitimi Çalıştayları da kendi eğitimimizde söz hakkına sahip olmak ve bu hakları koruyabilmek adına bizlere en özgür ve rahat ortamı oluşmak için çalışmalar yürütür. Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak her yıl düzenlediğimiz Tıp Eğitimi Çalıştayı’nda güncel bir tema, alanının en iyisi olan dış paydaşlarla tepeden tırnağa incelenir ve katılımcıların bilgi düzeylerini artırdıktan sonra katılımcıların kendi görüşlerini aktardığı atölyeler gerçekleştirilir. Bu atölyelerin sonrasında katılımcı görüşlerinin toparlanmasıyla bildiri takımı Tıp Eğitimi Çalıştayı Bildirilerini yazar. Bu bildiriler, Tıp Öğrencilerinin konu hakkındaki görüşlerinden haberdar olunması ve bu konu ile alakalı bir aksiyon alınması için ilgili merciilere iletilir ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirilir. Bildirilerimizin bizim için önemi bu aktarımın sağlanmasında bizlere gerek köprü gerekse yayın materyali oluşudur.