Açık Mikrofon

Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak pek çok önemli dış paydaşa sahip olmakla birlikte bizim en önemli ve primer paydaşımız tıp fakültesi öğrencileridir. Yıl içerisinde gönüllülerimizin SCOME içerisinde aktif faaliyet göstermesi için birçok proje ve küçük çalışma grubu etkinlikleri yürütülse de özellikle zaman ve kontenjan sınırlılığı nedeniyle aktif katılım gösteremeyen gönüllülerimizin de kendilerini hazır hissettiklerinde hedef kitle karşısında tıp eğitimi konularında konuşma ve sunum yapma becerilerini artırmak bu yılki hedeflerimiz arasında. Her ay açılacak mini oturum gruplarıyla o ay belirlenen konuda 10-15 dakikalık sunumlar hazırlanıp aylık toplantılarımız içerisinde kendine ait gündem maddesi içerisinde gönüllü ekibimiz tarafından sunulacaktır. Bu ekip herhangi bir form veya eleme yöntemiyle değil, motivasyonu olan ve o ayki ekibe dahil olmak istediğini belirlenen süre ve kişi sayısı içerisinde bizlere ileten gönüllülerimiz ile oluşturulmaktadır. Sunum sonrasında sunum materyalleri, ekibimizin onayı dahilinde toplantıya katılım gösteremeyen gönüllülerimizle de paylaşılacaktır.