Projelerimiz

Geleceğimize dair adımlar atmakta olduğumuz tıp eğitimi sürecimizde, doğru yönlendirmelerle adımlarımızı sağlamlaştırmanın ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz.  6 yıllık tıp eğitiminin ardından hayatına farklı şekillerde yön vermiş hocalarımız ve doktorlarımızla geleceğin hekimlerini buluşturduğumuz bu platformda ‘İleride kendinizi nerede görüyorsunuz?’ sorusuna cevap aramaktayız.
Her yıl belli bir tema ile gerçekleşen Tıp Eğitimi Çalıştayları'nda ele alınan temayı genellikle davet ettiğimiz değerli hocalarımız ile her yönden inceleyip sonrasında atölyelerde katılımcılarımızın konuyla ilgili görüşlerini alarak ortaya bir bildiri çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bu bildiriler sayesinde dış paydaşlarımıza eğitimimiz hakkındaki savunuculuk faaliyetlerimizi etkili biçimde gerçekleştiriyoruz.
Yeni dönemin ilk etkinliği olan SCOME Yaz Okulu’nda, tıp eğitimi gönüllüleri olarak bir araya gelerek, eğitimimiz üzerine daha çok düşünerek, tartışarak yepyeni bir yıl için kendimizi hazırlayabileceğimiz, farklı konularda oturumlar ve eğitimlerle hem öğrenip hem çok eğleneceğimiz dopdolu programıyla her yıl akıllarda kalan bir Tıp Eğitimi Çalışma Kolu projesidir.