Her Ay bir Yeni Uzmanlık 1: Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Yerel Birlik
Atılım Tıp Öğrencileri Birliği
etkinliğimizin sonunda çekindiğimiz fotoğraf