Her Ay bir Yeni Uzmanlık 1: Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Yerel Birlik
Atılım Tıp Öğrencileri Birliği

Atılım SCOME olarak her ay bir yeni uzmanlığın, o dalın asistanı veya hocası tarafından anlatıldığı bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Bunun ilkini de 28 Ocak 2023 Perşembe günü saat 20.00de ZOOM üzerinden online bir şekilde bütün yerellere açık gerçekleştirdik. Acil Tıp Ana Bilim Dalı Asistanı Ceren Kübra Dönmez ile gerçekleştirdiğimiz bir buçuk saatlik etkinliğimizin ilk yarım saatinde konuğumuz akademik hayatını, tıp fakültesi sürecini ve daha sonra Acil Tıp'ı seçme nedenlerini nasıl seçtiğini en sonunda da Acil Tıp'ı anlattı. Kalan bir saatlik süreç de katılımcılarımızın soruları ve cevaplar şeklinde geçti.

etkinliğimizin sonunda çekindiğimiz fotoğraf