ScomExchange

ScomExchange, tıp öğrencilerinin okumakta olduğu tıp fakültesi dışındaki yurt içi veya yurt dışı fakültelerde tıp eğitimi sürecini deneyimlemesini ve Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalları’ çalışmalarını gözlemlemesini hedefleyen bir değişim programıdır. Programın temel amacı, fakülteler arası öğrenci değişimiyle farklı tıp eğitimi sistemlerinin birinci elden incelenerek tıp eğitiminde savunuculuk faaliyetlerini geliştirmektir. Tıp eğitimi sistemlerinde kaynak olarak başka okulların sistemlerini değerlendirmek çok yaygındır. Bu durumu göz önünde bulundurarak tıp eğitimi konusunda kendimizi daha yetkin hale getirmek ve hem Dünya hem de Türkiye’deki okullar arasındaki standardizasyonu sağlamak amacıyla bu programı gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. IFMSA’de ve dolayısıyla TurkMSIC’te bir ilk niteliği taşıyan ve geçtiğimiz sene temelleri atılmış bu değişim programının geliştirilerek devamlılığını sağlamak ana hedefimizdir.

 

.