TIPTA KARİYER GÜNLERİ (TKG)

Geleceğimize dair adımlar atmakta olduğumuz tıp eğitimi sürecimizde, doğru yönlendirmelerle adımlarımızı sağlamlaştırmanın ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. 

Tıpta Kariyer Günleri, ‘Mutsuz hekim mutsuz hasta demektir.’ ana fikrinden yola çıkarak Tıp Fakültesi öğrencilerini doğru bir geleceğe hazırlamak gayesiyle yollarına ışık tutan bir projedir. 

6 yıllık tıp eğitiminin ardından hayatına farklı şekillerde yön vermiş hocalarımız ve doktorlarımızla geleceğin hekimlerini buluşturduğumuz bu platformda ‘İleride kendinizi nerede görüyorsunuz?’ sorusuna cevap aramaktayız.

 

.