TIP EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (TEÇ)

Her yıl belli bir tema ile gerçekleşen Tıp Eğitimi Çalıştayları'nda ele alınan temayı genellikle davet ettiğimiz değerli hocalarımız ile her yönden inceleyip sonrasında atölyelerde katılımcılarımızın konuyla ilgili görüşlerini alarak ortaya bir bildiri çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bu bildiriler sayesinde dış paydaşlarımıza eğitimimiz hakkındaki görüşlerimizi en etkili biçimde savunuculuk faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

.